Tài liệu là nơi lưu trữ tất cả những tài liệu có liên quan đến công ty, doanh nghiệp.

Các bước thêm mới tài liệu như sau:

  • Bước 1: Click vào chức năng tài liệu.

  • Bước 2: Click vào button Upload tài liệu.

  • Bước 3:  Tại giao diện thêm mới tài liệu, bật Flash Player => Bấm “Cho phép”

=> Trường hợp nếu người dùng bị chặn Flash Player thì thao tác mở lại như sau:

Cách 1:

1/ Bấm vào quản lý Flash

2/ Xóa trang crmviet đang bị chặn đi

3/ Tải lại app crmviet và thử lại (Ctrl +F5)

Cách 2:

1/ Click vào “Xem thông tin trang web”

2/ Tại Flash, chọn “Cho phép”

3/ Bấm “Tải lại” để cập nhật cài đặt vừa thiết lập.

  • Bước 4: Chọn loại tài liệu, trạng thái, nhập mô tả (không bắt buộc), chọn file để tải lên, bấm chọn chia sẻ để chọn nhân viên nhìn thấy file (không bắt buộc)

  • Bước 5: Click vào button “Lưu” để lưu lại file tài liệu vừa tải lên

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ