Báo cáo tổng hợp chi tiết cơ hội là báo cáo tổng hợp lại những cơ hội mà khách hàng có được khi gặp mặt hoặc trao đổi với khách hàng

Ý nghĩa của chỉ số ( tính theo ngày kỳ vọng của cơ hội)

 • Tên cơ hội: tên cơ hội
 • Nhân viên: Người tạo cơ hội
 • Phòng ban: Phòng ban người tạo cơ hội
 • Ngày bắt đầu: ngày bắt đầu cơ hội
 • Ngày kỳ vọng: ngày kỳ vọng cơ hội nằm trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Giai đoạn: Giai đoạn cơ hội
 • Tỷ lệ thành công ( %): % thành công của cơ hội
 • Ghi chú: Mô tả cơ hội
 • Tên khách hàng: Tên khách hàng
 • Địa chỉ khách hàng: Địa chỉ đăng ký kinh doanh của khách hàng
 • Người liên hệ – Chức vụ : Người liên hệ gắn với cơ hội
 • Điện thoại: Số di động của người liện hệ
 • Ghi chú: Mô tả khách hàng
 • Loại hàng hóa : Tên sản phẩm
 • Đơn vị tính : Đơn vị sản phẩm
 • Số lượng: Số lượng sản phẩm trong cơ hội
 • Đơn giá: Đơn giá sản phẩm trong cơ hội
 • Thành tiền: Đơn giá * số lượng

Để xuất báo cáo chi tiết cơ hội, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Chi tiết cơ hội

Bước 2: Nhấn chọn các tiêu chí xuất báo cáo

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.