Báo cáo chi tiết công nợ theo nhà cung cấp là

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

  • Bước 1: Vào module Báo cáo > Công Nợ > Chi tiết công nợ theo nhà cung cấp.

  • Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn loại nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn (vì đây là trường bắt buộc)

  • Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.