Báo cáo giao dịch khách hàng

Báo cáo giao dịch với khách hàng là báo cáo liệt kê các khách hàng có giao dịch trong khoảng thời gian là tháng này kèm theo hạn hoàn thành và ngày bắt đầu của giao dịch cuối cùng.

Báo cáo giao dịch với khách hàng trong mục: Báo cáo – Khách hàng thì cột hạn hoàn thành là hạn hoàn thành của giao dịch cuối cùng của khách hàng với ngày bắt đầu trong khoảng thời gian đã chọn.

Ngày giao dịch cuối trong báo cáo giao dịch khách hàng ở mục: Báo cáo – Khách hàng trong khoảng thời gian đã chọn là ngày bắt đầu giao dịch của khách hàng mà ngày bắt đầu đó nằm trong khoảng thời gian đã chọn và ngày bắt đầu đó là lớn nhất.

Ý nghĩa các tiêu chí :

  • Tên khách hàng : Tên khách hàng
  • Chủ sở hữu : Chủ sở hữu
  • Ngày tạo khách hàng :
  • Hạn hoàn thành :
  • Tổng giao dịch :
  • Ngày giao dịch cuối :
  • Đánh giá công việc :

Để xuất báo cáo, người dùng thực hiện các thao tác sau :

  • Bước 1: Vào module Báo cáo > Khách hàng > Chi tiết giao dịch khách hàng

  • Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn :

– Chủ sở hữu

– Tên khách hàng

– Trạng thái giao dịch

  • Tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn (vì đây là trường bắt buộc)

Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.