Tính năng KPI không chỉ giúp chủ doanh nghiệp đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên mình mà còn giúp nhân viên tự đánh giá hiệu quả làm việc của bản thân,biết được họ cần làm gì để cải thiện KPI giúp nâng cao thu nhập của mình.

Ý nghĩa các tiêu chí :

  • Nhân viên : Nhân viên tính KPI
  • Thời gian: Thời gian tính KPI
  • Hoàn thành : Tỷ lệ hoàn thành
  • Điểm : Số điểm hoàn thành  được tính Tổng (thực tế/ chỉ tiêu * số điểm thiết lập )
  • Điểm Công Việc: Nếu dùng công việc trong dự án sẽ có điểm này
  •  Các chỉ tiêu áp dụng KPI

Các xuất báo cáo :

Bước 1: Báo cáo > Công việc > KPI nhân viên

Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn phòng ban hoặc nhân viên, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn ( vì đây là trường bắt buộc ).

 

Bước 3: Có ba hình thức xuất báo cáo:

  • Xem báo cáo sẽ hiển thị ra báo cáo trong khoảng thời gian nhân viên được chọn.
  • Tháng trước sẽ hiển thị ra KPI tháng trước của nhân viên được chọn
  • Tháng này sẽ hiển thị ra KPI trong tháng này của nhân viên được chọn

Báo cáo KPI của một bạn nhân viên trong khi xem trước có định dạng như sau :

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.