Báo cáo tổng hợp khách hàng theo trạng thái là báo cáo số lượng khách hàng theo trạng thái mà các trạng thái đã trải qua của khách hàng đó trong khoảng thời gian đã chọn

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau :

  • Bước 1: Báo cáo > Khách hàng > Tổng hợp khách hàng theo trạng thái.

  • Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn :
  • Phòng ban
  • Nhân viên
  • Nguồn gốc
  • Loại khách hàng
  • Nhóm khách hàng

Tại trường Thời gian người dùng bắt buộc phải chọn (vì đây là trường bắt buộc).

 

  • Bước 3 : Người dùng chọn xem báo cáo

  • Bước 4: Báo cáo hiển thị ra có dạng :

Người dùng có thể xuất ra file Excel bằng cách click vào 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.