Đối với từng ngành nghề khác nhau mà tên nghiệp vụ của ngành đó sẽ khác nhau. Tính năng thiết lập ngôn ngữ này được thiết lập nhằm mục đích thay đổi tiêu đề sao cho phù hợp nhất với nghiệp vụ sử dụng.

VD: Khi người dùng sản phẩm này để quản lý học sinh, thì chúng ta sẽ thay đổi “tên khách hàng” thành tên “học sinh”.

Bước 1: Người dùng vào  -> Ngôn ngữ -> Màn hình  hiển thị trang chỉnh sửa ngôn ngữ. Ở đây có thiết kế các ô sửa để phục vụ cho việc tìm  thông tin sửa dễ dàng hơn. Hình 1.

Hình 1

  • Chức năng: Chọn lọc theo từng module, khi chọn tính năng lọc này thì toàn bộ các trường trong module đó hiển thị
  • Mã: Người dùng có thông tin mã muốn sửa thì điền thông tin vào ô mã và tìm kiếm
  • Giá trị: Nhập tên người dùng muốn sửa.

Bước 2. Kích chọn nút sửa bên cạnh thông tin muốn sửa. Hình 2

Hình 2

Bước 3. Màn hình hiển thị thông tin sửa. Người dùng có thể sửa hiển thị cả tiếng anh và tiếng việt theo hướng dẫn hình e. Kết thúc quá trình -> Lưu

Hình 3