Mỗi một khách hàng thuộc một chủ sở hữu, chỉ có chủ sở hữu mới có thể nhìn thấy đầy đủ thông tin như giao dịch, báo cáo , cơ hội hợp đồng … liên quan đến khách hàng. Vậy làm sao để các nhân viên khác cũng có thể nhìn thấy được các thông tin nói trên, thì tính năng chia sẻ nhân viên sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.

Các bước thực hiện chia sẻ khách hàng như sau:

  • Bước 1: Vào khách hàng -> chọn chức năng khách hàng.

  • Bước 2: Click vào các ô tích  tương ứng tại mỗi khách hàng.

  • Bước 3: Click vào button ba chấm -> chọn tính năng chia sẻ khách hàng.

Hiển thị giao diện mới như sau:

  • Bước 4: Người dùng có thể chọn chia sẻ cho toàn bộ nhân viên của một hay nhiều phòng ban hoặc nhân viên.

  • Bước 5: Sau khi lựa chọn xong người dùng kích vào từng nhân viên hoặc phòng ban muốn chia sẻ, trong trường hợp muốn chuyển một nhân viên hoặc phòng ban ta nhấn ” coppy”, nhiều nhân viên hoặc phòng ban ta chọn ” coppy all”.

  • Bước 6:  Tích vào ô tương ứng với những thông tin cần chia sẻ cho những nhân viên muốn chia sẻ.

* Bước 7:  Tại mục tùy chọn có thể lựa chọn 1 trong các chức năng thêm chia sẻ, chuyển chia sẻ, bỏ chia sẻ.

Nhấn cập nhật để chia sẻ khách hàng, nhấn bỏ qua để không chia sẻ khách hàng đó nữa và quay về màn hình trước.

+ Thêm chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn thêm chia sẻ cho nhân viên C thì khách hàng A sẽ được chia sẻ cho nhân viên B và C.

+ Chuyển chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn chuyển chia sẻ cho nhân viên C thì khách hàng A sẽ được chia sẻ cho 1 mình nhân viên C.

+ Bỏ chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn bỏ chia sẻ cho nhân viên B thì khách hàng A không được chia sẻ cho bất kỳ nhân viên nào.

  • Bước 8: Sau khi thực hiện đầy đủ các thao tác trên màn hình chia sẻ -> Click button Cập Nhật.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.