Phân loại khách hàng sẽ giúp cho nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh dễ dàng chăm sóc khách hàng, tiết kiệm thời gian, công sức. Tùy thuộc đặc thù của từng doanh nghiệp mà có thể phân loại khách hàng theo tiêu chí của doanh nghiệp.

Ví dụ: Phân loại theo vùng miền, theo độ tuổi, theo ngành nghề….

  • Tạo nhóm/ loại khách hàng

Mở rộng – Danh mục – Tạo loại/ nhóm khách hàng

  • Phân loại khách hàng khi Thêm mới

Sau khi tạo mới Nhóm/ Loại khách hàng, Người dùng sẽ đi tới màn Khách hàng để phân loại Khách hàng

  • Bước 1: Người dùng chọn Module Khách hàng trên thanh menu để đi tới màn khách hàng .

 

  • Bước 2  : Nhấn button Thêm mới

 

  • Bước 3: Trong màn cửa sổ Thêm mới khách hàng, người dùng chọn tick các tiêu chí Nhóm/Loại để phân loại khách hàng

 

  • Phân loại khách hàng khi chỉnh sửa
  • Bước 1 : Tại màn danh mục khách hàng, người dùng nhấn vào tên Khách hàng muốn chỉnh sửa hoặc tác vụ chỉnh sửa tại đầu bản ghi muốn chỉnh sửa

 

  • Bước 2 : Tại cửa sổ chỉnh sửa khách hàng, người dùng chọn tick các tiêu chí Nhóm/Loại để phân loại khách hàng

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.