Mỗi nhân viên kinh doanh thường dùng cảm tính của mình để xác định khách hàng này có tiềm năng hay không. Nhưng trong quản lý sẽ có khái niệm Điểm tiềm năng. 

Ví dụ: Độ tiềm năng của khách hàng A là 4 sao, Độ tiềm năng của khách hàng B là 2 sao mặc dù cả 2 đều chưa mua hàng. Điều này sẽ rất có ích khi nhân viên kinh doanh quyết định thứ tự ưu tiên khi contact các khách hàng.

Tại sao chúng ta không ưu tiên contact các khách hàng 4 sao trước khi contact các khách hàng 2 sao? Sẽ tối ưu rất nhiều nguồn lực và cải thiện về mặt hiệu quả.

Anh/chị có thể thiết lập xếp hạng tiềm năng trên phần mềm, sau đó thực hiện lọc xếp hạng tiềm năng.

Để lọc xếp hàng tiềm năng, anh/ chị thao tác như sau:

  1. Chọn Module Khách hàng.
  2. Nhấn vào biểu tượng trong module khách hàng.
  3. Chọn số lượng sao tương ứng để hiển thị khách hàng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Hỗ trợ hoặc gọi 024 7300 4666 .