Chuyển chủ sở hữu: Khách hàng A thuộc chủ sở hữu của nhân viên B. Nếu nhân viên B không có khả năng chăm sóc khách hàng A được hoặc nhân viên B nghỉ việc thì tính năng này sẽ giúp người dùng chuyển  khách hàng A cho nhân viên C để nhân viên C chăm sóc.

 

1. Chuyển chủ sở hữu nhiều khách hàng

Bước 1: Vào module Khách hàng

Bước 2: Tích chọn các ô  tương ứng với từng khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu

Bước 3: Nhấn nút như hình dưới

Bước 4: Nhấn chọn Chuyển chủ sở hữu

Bước 5: Chọn chuyển sở hữu là Phòng ban hoặc Nhân viên

Bước 6: Chọn phòng ban hoặc nhân viên muốn chuyển chủ sở hữu

Bước 7: Nhấn Copy hoặc Copy All nếu muốn chọn tất cả nhân viên hoặc phòng ban

Lưu ý: 

– Chia đều số lượng khách hàng: Khi chọn chuyển chủ sở hữu cho nhiều nhân viên thì tích chọn ô tương ứng với Chia đều số lượng khách hàng, số khách hàng sẽ được chia đều cho nhân viên từ trên xuống dưới.

– Chuyển giao dịch (chưa thực hiện, đang thực hiện): Tức là nhân viên được chuyển chủ sở hữu sẽ được chia sẻ các giao dịch chưa thực hiện và đang thực hiện.

– Chia sẻ toàn bộ giao dịch cũ: Tức là nhân viên được chuyển chủ sở hữu sẽ được chia sẻ các giao dịch trước đây của khách hàng đã chọn.

– Chia sẻ toàn bộ hợp đồng bán ra cũ: Tức là nhân viên được chuyển chủ sở hữu sẽ được chia sẻ các hợp đồng bán ra trước đây của khách hàng đã chọn.

– Chia sẻ toàn bộ báo giá cũ: Tức là nhân viên được chuyển chủ sở hữu sẽ được chia sẻ các báo giá trước đây của khách hàng đã chọn.

– Chia sẻ toàn bộ đơn hàng cũ: Tức là nhân viên được chuyển chủ sở hữu sẽ được chia sẻ các đơn hàng trước đây của khách hàng đã chọn.

– Chia sẻ toàn bộ cơ hội cũ: Tức là nhân viên được chuyển chủ sở hữu sẽ được chia sẻ các cơ hội trước đây của khách hàng đã chọn.

Bước 8: Nhấn nút Cập nhật

2. Chuyển chủ sở hữu một khách hàng

Bước 1: Vào module Khách hàng

Bước 2: Nhấn vào link của Tên khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu

Bước 3: Nhấn nút Sửa

 

Bước 4: Tại mục Chủ sở hữu, nhấn chọn nhân viên mà người dùng muốn chuyển khách hàng tới

 

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong form hoặc gọi 02473004666 để được hỗ trợ.