Với tính năng Chuyển sổ quỹ: giúp người dùng có thể chuyển các phiếu chi của khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên sang các sổ quỹ khác nhau.

Để thực hiện chuyển sổ quỹ, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Kế toán -> chọn Phiếu chi

Bước 2: Tích vào những ô tương ứng với các phiếu chi muốn chuyển sổ quỹ

Bước 3: Click vào button Chuyển sổ quỹ

Bước 4: Chọn sổ quỹ -> click vào Cập nhật

Thông báo cập nhật thành công. Sổ quỹ đã được chuyển theo ý muốn của người dùng.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.