Chuyển trạng thái là tính năng cho phép người dùng chuyển trạng thái cho giao dịch tương ứng với các giai đoạn của công việc trong thực tế. Có 2 cách chuyển trạng thái của giao dịch, người dùng có thể chuyển trạng thái của 1 giao dịch hoặc chuyển trạng thái cho nhiều giao dịch cùng một lúc.

1. Chuyển trạng thái cho 1 giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Nhấn chọn giao dịch muốn chuyển trạng thái

Bước 3: Nhấn chọn Chuyển trạng thái

Bước 4: Chọn trạng thái muốn chuyển đến

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

2. Chuyển trạng thái nhiều giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Tích chọn các ô tương ứng với các giao dịch muốn chuyển trạng thái

Bước 3: Nhấn nút Chuyển trạng thái

 

Bước 4: Chọn trạng thái muốn chuyển đến

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.