Chuyển trạng thái là tính năng cho phép người dùng chuyển trạng thái cho giao dịch tương ứng với các giai đoạn của công việc trong thực tế. Có 2 cách chuyển trạng thái của giao dịch, người dùng có thể chuyển trạng thái của 1 giao dịch hoặc chuyển trạng thái cho nhiều giao dịch cùng một lúc.

1. Chuyển trạng thái cho 1 giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Nhấn chọn giao dịch muốn chuyển trạng thái

Bước 3: Nhấn chọn Chuyển trạng thái

Bước 4: Chọn trạng thái muốn chuyển đến

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

2. Chuyển trạng thái nhiều giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Tích chọn các ô tương ứng với các giao dịch muốn chuyển trạng thái

Bước 3: Nhấn nút Chuyển trạng thái

Bước 4: Chọn trạng thái muốn chuyển đến

Bước 5: Nhấn nút Lưu

Lưu ý: Ngày hoàn thành sẽ lớn hơn Ngày bắt đầu. Nếu khách hàng có nhu cầu cập nhật Ngày bắt đầu  > Ngày hoàn thành thì sẽ thiết lập trong cài đặt Quy trình

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.