Giao dịch trên phần mềm không chỉ có các tính năng như thêm mới và sửa giao dịch, mà còn có thêm chức năng xóa giao dịch. Có 2 cách xóa giao dịch, người dùng có thể xóa 1 giao dịch hoặc xóa nhiều giao dịch cùng một lúc.

1. Xóa 1 giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Nhấn vào giao dịch muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhấn nút Xóa

Bước 5: Nhấn nút xác nhận Xóa

 

2. Xóa nhiều giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Chọn các giao dịch muốn xóa bằng cách tích chọn vào ô tương ứng với các giao dịch

Bước 3: Nhấn chọn thao tác Xóa

Bước 4: Nhấn chọn xác nhận Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.