Do những lý do khách quan hoặc chủ quan mà thông tin giao dịch không đúng với mong muốn người dùng. Tính năng sửa giao dịch trên phần mềm cho phép người dùng sửa những thông tin không đúng trong giao dịch.

Có 2 cách sửa giao dịch đó là: sửa nhanh và sửa trong Chi tiết giao dịch.

1. Sửa nhanh giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Nhấn vào icon tương ứng với giao dịch muốn sửa

Bước 3: Hiển thị màn hình Sửa giao dịch cho phép người dùng thay đổi thông tin trong giao dịch.

Bước 4: Nhấn nút Cập nhật

2. Sửa trong chi tiết giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Nhấn vào giao dịch muốn sửa thông tin

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Thay đổi các thông tin trong giao dịch theo mong muốn của người dùng

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ