Giao dịch là nơi ghi lại các thông tin trong công việc, giao việc cho nhân viên khác và là nơi nhắc nhở những công việc cần làm của nhân viên. Giao dịch có thể gắn với một hoặc nhiều khách hàng hoặc không gắn với khách hàng nào cả. Tính năng Thêm mới giao dịch giúp người dùng thêm các công việc với khách hàng, xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng và dễ dàng theo dõi mức độ quan tâm của khách hàng.

Để thêm mới gioa dịch, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết trong giao dịch. Trong đó: Tên giao dịch, Ngày bắt đầu, Hạn hoàn thành, Loại giao dịch, Trạng thái, Mức ưu tiên là bắt buộc chọn hoặc nhập

Bước 4: Nhấn nút Lưu

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ