Biểu đồ cơ hội thất bại giúp người quản trị biết được nguyên nhân, tỷ lệ phần trăm của các nguyên nhân thất bại để đưa ra chiến lược giúp giảm tỷ lệ cơ hội thất bại.

Lưu ý: Để hiển thị cơ hội thất bại ra màn hình dashboard, người dùng cần chuyển đổi cơ hội từ trạng thái A (trạng thái bất kỳ) sang trạng thái “Thất bại” kèm theo nguyên nhân cơ hội thất bại. 

 

Muốn biểu đồ hiển thị dữ liệu theo khoảng thời gian mong muốn người dùng nhấn vào biểu tượng – Chọn khoảng thời gian mong muốn.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.