Tính năng cơ hội giúp quản lý và dự báo doanh số: nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp. Đánh giá lại các cơ hội nhằm cải thiện tỷ lệ thành công. Xuất khẩu cơ hội là chức năng cho phép người dùng xuất ra file excel chứa tất cả các cơ hội trên web. Để xuất khẩu cơ hội, người dùng có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại thanh menu, chọn module Kinh doanh => Vào module Cơ hội

Bước 2: Nhấn nút Xuất khẩu cơ hội

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ