Tìm kiếm cơ hội cho phép tìm kiếm theo các tiêu chí: Số cơ hội, Tên cơ hội, Khách hàng, Người tạo, Giai đoạn, Khoảng ngày bắt đầu, Khoảng ngày kỳ vọng.

Để tìm kiếm thành công cơ hội, người dùng thực hiện các bước sau;

Bước 1: Vào module Cơ hội

Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm

– Tùy vào mong muốn của người dùng mà nhập các tiêu chí tương ứng với các mục.

– Tại mục Khoảng ngày bắt đầu và Khoảng ngày kỳ vọng, ngoài việc nhập Từ ngày, Tới ngày, người dùng có thể chọn khoảng thời gian tại mục Thời gian.

– Tại mục Giai đoạn, ngoài các giai đoạn có trong màn hình thêm mới, người dùng còn có thể tìm kiếm các cơ hội ở giai đoạn Theo dõi. Giai đoạn Theo dõi gồm các giai đoạn: Quan tâm, Đàm phán, Chờ phê duyệt.

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.