Cấp trên thường giao việc cho nhân viên bên dưới mình thực hiện. Vậy làm sao để họ có thể quản lý được hết công việc mình giao cho cấp dưới nào và công việc nào chưa hoàn thành. Thì tính năng công việc đã giao sẽ giúp họ giải quyết vấn đề này.

Việc đã giao là những giao dịch ( công việc ) mà nhân viên đó đã giao cho người khác. Những giao dịch đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành có trạng thái: chưa thực hiện, đang hoàn thành hoặc đã giải quyết sẽ được hiển thị ở việc đã giao.

Lịch hẹn được tính giữa hạn hoàn thành và số ngày nhắc việc.

Ví dụ: Giao dịch có hạn hoàn thành là 20/9/2019, số ngày nhắc việc là 2 –> Ngày 18/9 giao dịch sẽ hiện trên việc đã giao và hiển thị đến khi hoàn thành công việc

Vậy sau đây là các bứơc  để kiểm tra công việc đã giao:

  • Sau khi đăng nhập vào hệ thống -> Click vào biểu tượng tên công ty ( như hình bên dưới)

  • Màn hình hiển thị công việc đã giao như hình:

  • Khi click vào việc đã giao : sẽ hiển thị tất cả công việc mà cấp trên giao cho cấp dưới bao gồm cả còn hạn và quá hạn.
  • Quá hạn: Là tất cả công việc đã giao nhưng chưa được hoàn thành tính đến thời điểm hiện tại.
  • Còn hạn: là những công việc chưa đến hạn hoàn thành tính đến thới điểm hiện tại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.