Định vị trên app: Đó là tính năng của ứng dụng giúp cho người quản lý cấp trên có thể tìm và biết được vị trí của nhân viên mình.

1.Thiết lập checkin trên web

Bước 1: Nhấn  -> Quản trị -> Tham số hệ thống  – Cập nhật ( Hình 1)

Hình 1

Bước 2: Mở ” On” Checkin – Hình 2

Thiết lập thời gian bắt đầu check in, thời gian kết thúc check in, thời gian check in – Nhấn Cập nhật

Hình 2

2.Định vị trên app ( Tự động )

Khi người dùng truy cập vào ứng dụng và bật định vị thì ứng dụng sẽ trả về vị trí hiện tại của người dùng, sau đó cứ sau  “thời gian check in một lần” người dùng thiết lập ở trên lại cập nhật và trả về định vị mới.

Hình 3

 

Để sử dụng chức năng này của ứng dụng người dùng truy cập vào phần mềm -> Bấm vào biểu tượng mở rộng  -> Nhấn vào định vị -> Nhập tên người dùng vào ô tìm kiếm -> Nhấn icon tìm kiếm 

Lưu ý: Định vị vẫn đúng khi app chạy ngầm.

Đối với ios có thêm tính năng định vị khi kill app. Khi kill app, người dùng cần di chuyển tối thiểu 500m, app sẽ tự động sống lại và lấy lại định vị trong khoảng thời gian thiết lập ở trên

3.Check in

Tính năng này giúp người dùng lưu lại hình ảnh và địa chỉ tại vị trí checkin

Bước 1:  Vào module khách hàng – Nhấn vào chi tiết khách hàng – Tag định vị – Hình 3

Hình 4

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng máy ảnh, để chụp ảnh hoặc chọn ảnh có sẵn trong máy ( Hình 5) –  Điền mô tả – Lưu

Hình 5

Khi check in thành công, màn hình sẽ hiển thị như hình 6. Gồm hình ảnh, tên khách hàng, định vị tại vị trí checkin, ngày giờ checkin, nội dung mô tả.

Hình 6

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.