Giao việc SMS là chức năng cho phép nguời dùng giao việc cho nhân viên khác qua SMS. Để giao việc qua SMS, người dùng thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Vào module Lịch sử SMS

Bước 2: Nhấn chọn Giao việc SMS

Bước 3: Chọn nhân viên muốn gửi SMS

Bước 4: Nhập SMS

Lưu ý: Nội dung SMS không được nhập có dấu và chỉ được nhập tối đa là 160 ký tự

Bước 5: Nhấn Gửi SMS

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.