Gửi email cho khách hàng có nhiều cách thực hiện, nhưng để gửi email cho cụ thể 1 khách hàng trong màn hình Chi tiết khách hàng, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Khách hàng

Bước 2: Chọn khách hàng muốn gửi email

Bước 3: Nhấn nút Gửi email

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết. Trong đó:

  • Nội dung Email có thể chọn bằng cách nhấn nút Mẫu Email và chọn Email mong muốn

  • Chọn liên hệ cho khách hàng bằng cách nhấn chọn nút Liên hệ và chọn Liên hệ mong muốn

 

Bước 5: Nhấn nút Gửi email cho khách hàng

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.