Gửi email cho khách hàng có nhiều cách thực hiện, nhưng để gửi email chocho 1 hoặc nhiều khách hàng, người dùng thực hiện các thao tác sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Chọn khách hàng muốn gửi email

– Bước 3: Chọn gửi email

– Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết để gửi email > Gửi email cho khách hàng

  • Nội dung Email có thể chọn bằng cách nhấn nút Mẫu email và chọn mẫu email mong muốn

Tại đây người dùng cũng có thể chọn Liên hệ để gửi cho Liên hệ khách hàng

  • Popup Lọc liên hệ hiển thị > tích chọn liên hệ cần gửi > Chọn liên hệ

  • Sau đó, người dùng chọn Gửi email cho LH để gửi cho những liên hệ vừa chọn

Ngoài ra, người dùng có thể gửi email cho nhiều khách hàng cùng một lúc. Người dùng thao tác như sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Tích vào các khách hàng cần gửi mail > chọn Gửi email

Lưu ý: Khách hàng cần phải có thông tin email

– Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để gửi email > Gửi email cho khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.