Gửi SMS cho khách hàng có nhiều cách thực hiện, nhưng để gửi SMS cho cụ thể 1 khách hàng trong màn hình Chi tiết khách hàng, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Khách hàng

Bước 2: Chọn khách hàng muốn gửi SMS

Bước 3: Nhấn nút Gửi SMS 

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết. Trong đó:

  • Nội dung SMS có thể chọn bằng cách nhấn nút Mẫu SMS và chọn SMS mong muốn

  • Chọn liên hệ cho khách hàng bằng cách nhấn chọn nút Liên hệ và chọn Liên hệ mong muốn

Bước 5: Nhấn nút Gửi SMS cho khách hàng hoặc Gửi SMS cho liên hệ

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.