Chức năng gửi SMS cho liên hệ khách hàng cho phép người dùng gửi SMS cho một hoặc nhiều liên hệ của khách hàng. Để làm được điều này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Liên hệ với khách hàng

– Bước 2: Tích vào các liên hệ với khách hàng cần gửi sms > chọn Gửi sms

– Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để gửi sms > Gửi sms cho liên hệ

  • Nếu không muốn nhập thủ công Nội dung và Tiêu đề sms, người dùng có thể chọn mẫu sms có sẵn bằng cách nhấn nút Mẫu sms và chọn sms mong muốn.

  • Nếu nhấn chọn Gửi SMS cho liên hệ, tức là người dùng sẽ gửi SMS đã nhập cho liên hệ của khách hàng
  • Nếu nhấn chọn Gửi SMS cho khách hàng, tức là người dùng sẽ gửi SMS đã nhập cho khách hàng của liên hệ đã chọn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.