Sau khi thêm mới đơn hàng trên phần mềm, hệ thống cho phép người dùng in đơn hàng. Có 2 cách để in đơn hàng, đó là: in trên màn hình chính và in ở màn hình chi tiết.

1. In đơn hàng trên màn hình chính

Bước 1: Vào module Đơn hàng

Bước 2: Nhấn biểu tượng In phiếu tương ứng với đơn hàng mà người dùng muốn in

Bước 3: Nhấn chọn chi nhánh (nếu có) và nhấn chọn định dạng để in đơn hàng. Trong đó, có 3 loại định dạng:

– Xuất pdf: đơn hàng xuất ra ở định dạng file pdf

– Xuất excel: đơn hàng xuất ra ở định dạng file excel

– Xuất word: đơn hàng xuất ra ở định dạng file word

2. In đơn hàng trong màn hình chi tiết

Bước 1: Vào module Đơn hàng

Bước 2: Nhấn chọn đơn hàng muốn in

Bước 3: Nhấn nút In đơn hàng

Bước 4: Nhấn chọn tiêu chí và định dạng để in đơn hàng (tương tự mục 1)

Đơn hàng vừa chọn sẽ được xuất ra theo định dạng đã chọn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.