Phiếu chi ghi lại toàn bộ thông tin chi tiền của khách hàng, nhà cung cấp … Sau khi thiết lập được phiếu chi người dùng có thể in phiếu chi ra.

Để in phiếu chi, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Kế toán -> chọn Phiếu chi

Bước 2: Tại phiếu chi muốn in click vào hành động In phiếu

Bước 3:  Click chọn chi nhánh -> nhấn nút In phiếu

Phiếu được xuất ra theo định dạng pdf.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.