Lọc theo nhóm giúp người dùng tìm kiếm khách hàng theo một số tiêu chí. Để tìm kiếm người dùng thao tác như sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2 : Tại màn hình danh sách khách hàng > Tiêu chí lọc > chọn Lọc theo nhóm

– Bước 3: Tại của sổ Lọc theo nhóm, người dùng bắt đầu thao tác Lọc

Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng của mình theo các tiêu chí sau: Từ ngày, Đến ngày (khoảng thời gian tạo khách hàng), Địa chỉ văn phòng, Website, Quốc gia, Tỉnh/ Thành phố, Quận/ Huyện, Phường/ Xã, lọc theo nhóm khách hàng, lọc theo sinh nhật khách hàng.

Lưu ý:

  • Loại tìm kiếm AND, tích chọn 2 nhóm khách hàng, những khách hàng thuộc cả 2 nhóm khách hàng trên mới hiển thị ra
  • Loại tìm kiếm OR, tích chọn 2 nhóm khách hàng thì những khách hàng chỉ thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2, hoặc khách hàng thuộc cả 2 nhóm đều hiển thị ra
  • Loại tìm kiếm NOT, tích chọn 2 nhóm khách hàng thì những khách hàng không thuộc 2 nhóm khách hàng đó sẽ hiển thị ra

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.