Mạng xã hội là một nền tảng quản lý truyền thông xã hội hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp và các cơ quan. Quản lý nhiều kênh xã hội, lập lịch các bài đăng không giới hạn, theo dõi từ khóa và cộng tác với nhóm của bạn — tất cả từ một trang tổng quan. Khi sử dụng mạng xã hội thông tin người dùng tương tác với bài đăng sẽ tự động đổ về danh sách tiềm năng. Mạng xã hội trong CRM việt cũng giúp bạn chatbox trực tiếp với khách hàng để giúp bạn thuận thiện cho việc tìm hiểu và chốt sale thành công.

Thao tác Thêm Page

Bước 1

Người dùng vào module Mạng xã hội -> Click nút -> Click nút Add new Facebook brand (Hình 1)

Hình 1

Bước 2

Hiển thị pop up chọn Page -> Tích chọn Page muốn thêm -> Click nút Thêm để hoàn tất việc thêm Page, hoặc nhấn nút Hủy để không tiếp tục thêm page (Hình 2)

Hình 2

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.