Mỗi doanh nghiệp hay đơn vị kinh doanh có hàng chục, hàng trăm hoặc hàng nghìn nhân viên, để nhớ chính xác sinh nhật của nhân viên là một điều không dễ dàng. Tính năng nhắc sinh nhật nhân viên sẽ giúp cho người quản lý giải quyết được khó khăn, tạo mối quan hệ thân thiết với nhân viên.

  • Thiết lập ngày sinh nhật cho nhân viên

Mở rộng  – Quản trị – Quản lý người dùng – Sửa – Điền ngày sinh nhật của từng nhân viên – Cập nhật

  • Nhắc sinh nhật nhân viên

Mở rộng  – Màn hình nhắc sinh nhật hiển thị, nếu không có sinh nhật thì sẽ không hiển thị. Nhấn vào nhân viên để xem chi tiết

Ví dụ: Nhân viên A sinh nhật ngày 20/12, thì bắt đầu sang tháng 12 sẽ nhắc sinh nhật nhân viên A, đến ngày 21/12 sẽ không còn nhắc sinh nhật nữa.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.