Nhân viên kinh doanh A đang trực tổng đài có nhận được cuộc gọi đến của khách hàng B. Khách hàng B không thuộc chủ sở hữu của bản thân, nhân viên A cũng không biết khách hàng B đã tồn tại trên phần mềm chưa. Chức năng tra cứu khách hàng sẽ giúp nhân viên A giải quyết vấn đề này.

Người dùng vào module Khách hàng -> Tra cứu – Màn hình tiêu lọc hiển thị tất cả khách hàng có trên hệ thống.

Tra cứu khách hàng theo các tiêu chí sau: Mã khách hàng, tên khách hàng, chủ sở hữu, địa chỉ đăng ký kinh doanh, địa chỉ văn phòng.

Nếu tra cứu khách hàng chưa có trên phần mềm có thể thêm khách hàng bằng cách nhấn vào thêm mới trên màn hình tiêu chí lọc.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 02473004666 để được hỗ trợ.