Nhân viên kinh doanh A gọi điện cho khách hàng, cần lưu lại cuộc nói chuyện nhanh giữa hai người, lưu lại các giao dịch hẹn gặp. Vào module giao dịch để tạo giao dịch gắn với khách hàng mất quá nhiều thao tác, vì vậy tính năng thêm giao dịch nhanh sẽ giúp cải thiện.

  • Thêm giao dịch nhanh

Khi chọn thêm giao dịch nhanh chỉ cần điền tên giao dịch, mô tả, loại giao dịch mà không cần chọn khách hàng. Người dùng thêm mới giao dịch nhanh theo các thao tác sau:

Module khách hàng – Di chuột vào biểu tượng  tương ứng với khách hàng cần thêm giao dịch, chọn thêm giao dịch – Màn hình thêm giao dịch hiển thị, điền các trường bắt buộc (*) và các trường khác – Nhấn lưu

Giao dịch vừa tạo sẽ gắn với khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.