I. Tính năng mới

1. Thiết lập mã

Phiên bản trước không có tính năng thiết lập mã, chỉ có lấy mã cũ +1 đơn vị cho mã tiếp theo.

Phiên bản 2.5 bổ sung tính năng thiết lập mã, cho phép cấu hình mã theo quy định của từng doanh nghiệp, hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn module thiết lập mã

2. Notification Mới

Notification mới chia ra các tab trong thông báo: Sự kiện, Tự động, Social, Emai, Website để tiện cho việc người dùng theo dõi thông báo.

3. Sửa tổng đài cho App sang Stringee

Nếu doanh nghiệp sử dụng tổng đài Stringee thì có thể thực hiện cuộc gọi trên app thông qua Crmviet. Còn các tổng đài khác thì không.

4. Báo cáo tổng hợp khách hàng theo trạng thái (lấy ngày hiện tại)

Báo cáo cũ chỉ lấy được trạng thái của khách hàng trong kỳ báo cáo. Báo cáo mới bổ sung lựa chọn trạng thái khách hàng tại thời điểm hiển tại:

Hiện tại KH đó ở trạng thái nào thì tính cho trạng thái đó

5. Phiếu xuất check số lượng với hợp đồng

Số lượng hàng hóa trên phiếu xuất (phiếu xuất được sinh ra từ hợp đồng) không được xuất số lượng lớn hơn số lượng hợp đồng

Ví dụ: Hàng hóa A trong hợp đồng số lượng là 2, thì khi sinh phiếu xuất từ hợp đồng chỉ được xuất số lượng là 2

6. Bổ sung Báo cáo: Bán hàng > Báo cáo chi tiết thanh toán khách hàng

Chi tiết báo cáo

7. Quản lý survey > Kết quả: Lọc theo điểm & Thêm vào list KH

Danh sách kết quả survey, cho phép lọc theo khoảng điểm và sau đó chuyển khách hàng sang list

8. Thêm trường trộn trong automation: Loại giao dịch, loại hợp đồng, trạng thái hợp đồng

Hành động: Thêm mới giao dịch, cập nhật giao dịch => Trường trộn mới: Loại giao dịch

Hành động: Thêm mới hợp đồng, cập nhật hợp đồng, chuyển trạng thái hợp đồng => Trường trộn mới: Loại hợp đồng, trạng thái hợp đồng

9. In hợp đồng mua vào có thể lấy được trường custom field

In hợp đồng theo biểu mẫu hợp đồng mua vào có thể lấy trường custom field hàng hóa

10. Điều chỉnh lại quyền giá nhập hàng hóa

Giá nhập

– Giá nhập (Hàng hóa): có quyền giá nhập (Hàng hóa) sẽ hiển thị giá nhập. Có quyền xem giá nhập ở module giá nhập thì có link để bắn ra danh sách giá nhập với hàng hóa đó

– Hiển thị giá nhập (Hợp đồng bán ra): có quyền xem lãi lỗ hợp đồng ở hợp đồng thì hiển thị giá nhập trong hợp đồng. Nếu có thêm quyền giá nhập ở hàng hóa thì được sửa.

11. Automation trong survey: đạt điểm/ không đạt

Người dùng có thể setup automation trực tiếp trong survey với số điểm đạt/ không đạt.

Ví dụ: Với survey Khảo sát khách hàng X, điểm đạt là 10, người dùng có thể setup trên 10 sẽ chạy automation 1, dưới 10 sẽ chạy automation 2

12. Thêm trường bắt buộc Nguồn gốc khách hàng

Thiết lập Nguồn gốc khách hàng bắt buộc điền hoặc không khi thêm mới khách hàng.

13. Tạo thêm key trong Automation:

Automation Sự kiện – Giao dịch hết hạn để gửi cho khách hàng, giờ chưa có key Tên khách hàng & Ngày Hạn hoàn thành => Bổ sung key

14. Bổ sung hiển thị các trường trong chi tiết Hợp đồng, cơ hội, báo giá

– Serial (Hợp đồng mua vào)
– Serial, Hãng sản xuất, Xuất xứ (Cơ hội)
– Hãng sản xuất, Xuất xứ (Báo giá)
– Hãng sản xuất, Xuất xứ (Đơn hàng)

15. Ẩn thông tin KH trong chi tiết KH theo thiết lập hiển thị: 

Thiết lập hiển thị các trường thông tin khách hàng ở màn hình thêm mới/ sửa như nào thì lưu lại hiển thị như thế.

16. Báo cáo doanh số cho NVKD: Bán hàng > Báo cáo chi tiết thanh toán theo nhân viên

Chi tiết báo cáo

17. Thêm trường Chủ tài khoản trong nhập khẩu Khách hàng

Phiên bản cũ khi nhập khẩu không có trường Chủ tài khoản > Bổ sung trường nhập khẩu Chủ tài khoản ở bản mới

18. Tính năng bảng giá

Hướng dẫn bảng giá

19. Lần đăng nhập cuối cùng của user

20. Xóa lịch sử SMS

Cho phép tích chọn lịch sử SMS và xóa

II. Các lỗi đã fix

Báo cáo nguyên nhân cơ hội thất bại

Ban đầu công thức tính % nguyên nhân X = Tống số CH thất bại nguyên nhân X/ Tổng số cơ hội thất bại có trên hệ thống Thay đổi: = Tống số CH thất bại nguyên nhân X/ Tổng số cơ hội thất bại trong khoảng thời gian lọc báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.