Ý nghĩa: Khi cần xuất hàng hóa, người dùng sử dụng tính năng phiếu xuất để lưu giữ thông tin xuất hàng gồm thời gian, thông tin hàng hóa và số lượng xuất, thông tin người nhận hàng, thông tin người giao hàng

Người dùng có thể tạo phiếu xuất cho khách hàng có sẵn trên phần mềm hoặc cho khách hàng mới và thông tin khách hàng sẽ được lưu ở module khách hàng hoặc tạo phiếu xuất theo hợp đồng

Phiếu xuất ở trạng thái chưa xác nhận: hàng hóa chưa được tính trong kho.

Phiếu xuất ở trạng thái đã xác nhận: số lượng hàng xuất trong kho sẽ tự động giảm theo số lượng trong phiếu xuất.

Thêm mới phiếu xuất:

Chọn Kho hàng -> chọn Phiếu xuất -> chọn Thêm mới: Nhập các thông tin về phiếu xuất -> Chọn Lưu để lưu thông tin phiếu xuất

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.