Đối với những báo giá giống hoặc gần giống với những báo giá đã có trên phần mềm, tính năng sao chép báo giá cho phép người dùng tạo ra nhanh một báo giá mới giống báo giá đã có, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Để sao chép báo giá, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào module Báo giá

Bước 2: Nhấn vào báo giá muốn sao chép

Bước 3: Nhấn nút Sao chép

Bước 4: Kiểm tra và có thể thay đổi các thông tin của báo giá đã sao chép

Bước 5: Nhấn nút Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.