Đối với những đơn hàng giống hoặc gần giống với những đơn hàng đã có trên phần mềm, tính năng sao chép đơn hàng cho phép người dùng tạo ra nhanh một đơn hàng mới giống đơn hàng đã có, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Bước 1: Vào module Đơn hàng

Bước 2: Tại Mã ĐH, người dùng nhấn chọn đơn hàng muốn sao chép

Bước 3: Nhấn nút Sao chép

Bước 4: Kiểm tra và có thể thay đổi thông tin đơn hàng nếu muốn

Bước 5: Nhấn nút Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.