Đối với những dự án  giống hoặc gần giống với những dự án đã có trên phần mềm, tính năng sao chép dự án  cho phép người dùng tạo ra nhanh một dự án  mới giống dự án  đã có, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

  • Bước 1 : Tại thanh menu chính, người dùng chọn Quản trị -> Dự án

 

  • Bước 2 : Tại màn hình Dự án , nhấn chọn Sao chép tại bản ghi Dự án muốn sao chép

 

  • Bước 3: Tại cửa sổ Sao chép, Người dùng điền thông tin của Dự án , chọn Người thực hiện và Khách hàng liên quan (nếu có).
  • Người dùng chọn reset dự án theo tiêu chí mong muốn :

+ Reset trạng thái công việc sang chưa thực hiện 

+ Reset ngày tạo (các ngày liên quan tính theo ngày tạo )

Sau đó nhấn Sao chép

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ