Trong module Cơ hội, người dùng có thể sinh báo giá, đơn hàng hoặc hợp đồng bán ra từ cơ hội được tạo. Để sinh báo giá, đơn hàng, hợp đồng từ cơ hội, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Kinh doanh => Chọn module Cơ hội

Bước 2: Nhấn vào cơ hội muốn sinh:

Bước 3: Nhấn chọn nút tương ứng với báo giá, đơn hàng, hợp đồng muốn sinh từ cơ hội đó

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.