Giao dịch luôn gắn liền với cơ hội. Để cơ hội được thành công, nhân viên phải thực hiện nhiều công việc tương ứng với cơ hội đó. Tính năng giao dịch trong cơ hội cho phép người dùng ghi chép lại những công việc cần làm trong cơ hội đó.

Bước 1: Vào module Cơ hội

Bước 2: Chọn cơ hội muốn thêm giao dịch

Bước 3: Tại mục Giao dịch, nhấn chọn Thêm mới

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết giống với khi thêm mới Giao dịch

Bước 5: Nhấn nút Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.