Một ngày nhân viên có hàng chục, hàng trăm việc cần giải quyết. Tính năng nhắc việc cần làm trên trang chủ sẽ giúp nhân viên biết được những công việc đến lịch hẹn cần thực hiện.

Việc cần làm là những giao dịch ( công việc ) mà nhân viên đó cần thực hiện. Những giao dịch ( công việc) đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở việc cần làm. Những giao dịch ở trạng thái: chưa thực hiện, đang thực hiện,  đã giải quyết sẽ hiển thị.

Lịch hẹn được tính giữa hạn hoàn thành và số ngày nhắc việc.

Ví dụ: Giao dịch có hạn hoàn thành là 20/9/2019, số ngày nhắc việc là 2 –> Ngày 18/9 giao dịch sẽ hiện trên việc cần làm, và hiển thị đến khi hoàn thành công việc

Vậy sau đây là các bứơc  để kiểm tra công việc cần làm:

  • Sau khi đăng nhập vào hệ thống -> Click vào biểu tưởng tên công ty ( như hình bên dưới)

  • Màn hình hiển thị công việc cần làm hiển thị

  • Khi click vào việc cần làm : sẽ hiển thị tất cả công việc của nhân viên đó cả công việc quá hạn và còn hạn
  • Quá hạn: Là tất cả công việc đã quá hạn mà chưa thực hiện tính đến thời điểm hiện tại
  • Còn hạn: là những công việc chưa đến hạn hoàn thành tính đến thới điểm hiện tại.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.