Khi một sản phẩm bảo hành được thêm vào hệ thống nhưng thông tin về sản phầm không được chính xác, thì người dùng có thể sửa thông tin sản phẩm vừa rồi.

Các bước thực hiện sửa sản phầm bảo hành:

  • Bước 1: Vào chức năng sản phầm -> Sản phầm bảo hành.

  • Bước 2: Click vào một sản phẩm mà người dùng muốn sửa -> Click vào button sửa.
  • Bước 3: Tiến hành sửa đầy đủ thông tin mà người dùng muốn sửa.
  • Bước 4: Click vào button cập nhật.

  • Bước 5: Sau khi click vào button cập nhật mọi thông tin sẽ được sửa theo ý muốn của người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.