Ý nghĩa: Hàng hóa là module cho phép người dùng tạo ra các danh sách sản phẩm và các thông tin liên quan đến sản phẩm như tên hàng hóa, mã hàng hóa, serial, xuất xứ, nhà sản xuất, kích thước, giá xuất, giá nhập, bảo hành, mô tả.

Module hàng hóa giúp nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng và người dùng trên phần mềm có thể có các thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm. Khi tạo đơn hàng hay báo giá, hợp đồng, cơ hội người dùng có thể lấy dữ liệu về hàng hóa ở module hàng hóa mà không phải nhập lại thông tin của hàng hóa.

Thao tác thêm mới hàng hóa: Vào Kho hàng-Chọn Hàng hóa- Chọn nút Thêm mới , sau đó nhập thông tin vào rồi nhấn nút Lưu .