Định nghĩa: Là module tổng hợp toàn bộ nhóm email được tạo ra từ module tiềm năng

1. Thêm mới danh sách email

Cách 1: Thêm mới từ màn hình danh sách tiềm năng

Để thêm mới nhóm email người dùng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Người dùng vào module tiềm năng -> Hiển thị danh sách tiềm năng -> kích chọn ô vuông bên cạnh tiềm năn muốn tạo nhóm -> Danh sách email-> Tạo danh sách.

Bước 2: Hiển thị màn hình thêm mới. Điền tên nhóm muốn tạo và nhấn lưu.

 

Thêm email vào nhóm đã có sẵn người dùng thao tác như sau: Kích chọn checkbox -> danh sách email-> kích vào checkbox nhóm email muốn thêm mail -> Chọn nút ” Lưu email vào trong nhóm”. Hình 3

Cách 2: Thêm mới danh sách email từ màn hình danh sách email

Bước 1: Click vào biểu tượng  -> Chọn danh sách email

 

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Thêm mới

Bước 3 Nhập tên danh sách email -> Nhấn nút Lưu

2. Sửa danh sách email

Để sửa danh sách email người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Người dùng vào  -> Danh sách email

Bước 2: Hiển thị trang danh sách email -> Kích thông tin chi tiết một nhóm e mail -> Sửa tên nhóm e mail hoặc bỏ số lượng email trong nhóm đó -> Lưu. Thao tác như hình 2

3. Xóa danh sách email

Các bước để xóa danh sách email

Bước 1: Giống bước 1 ở mục 1

Bước 2: Tích chọn danh sách email  -> -> Xóa-> hiển thị popup xóa. Người dùng kích chọn ” Xóa” để xóa danh sách email, ” Hủy” để hủy thao tác định xóa.

4. Gửi email cho danh sách email

Bước 1: Giống bước 1 ở mục 1

Bước 2: Click vào biểu tượng  tương ứng với danh sách cần gửi

Bước 3: Nhập thông tin hợp lệ -> Nhấn nút Gửi

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.