Thêm mới Hóa đơn

* Bước 1: Tại menu chính, người dùng chọn tác vụ dấu  ba chấm, chọn Kế toán và chọn Hóa đơn

 

  • Bước 2: Tại màn hình Hóa đơn người dùng nhấn nút Thêm mới

 

  • Bước 3: Tại cửa sổ Thêm mới Hóa đơn, người dùng điền thông tin hóa đơn , Chọn Hợp đồng hoặc Khách hàng tương ứng và nhấn Lưu

 

Sửa Hóa đơn

  • Bước 1: Tại màn hình danh mục Hóa đơn, người dùng chọn Sửa tại bản ghi Hóa đơn muốn chỉnh sửa

 

  • Bước 2: Tại màn hình Sửa hóa đơn, người dùng điền thông tin chỉnh sửa và nhấn Cập nhật để lưu thao tác

Xóa hóa đơn

  • Bước 1: Tại màn hình danh mục Hóa đơn, người dùng chọn Sửa tại bản ghi Hóa đơn muốn Xóa

 

  • Bước 2: Tại màn hình Sửa hóa đơn, người dùng chọn Xóa

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.