Thêm mới tỷ giá tiền tệ

Mỗi doanh nghiệp trong kinh doanh sẽ có nhiều loại tiền tệ  khác nhau, vì vậy để đáp ứng nhu cầu này, CRMVIET cung cấp cho Khách hàng tính năng quản lý tiền tệ. Để bổ sung tỷ giá tiền tệ mới vào hệ thống, người dùng thao tác như sau:

 • Bước 1: Chọn biểu tượng 
 • Bước 2: Chọn Tỷ giá tiền tệ tại mục Cài đặt
 • Bước 3: Chọn  
 • Bước 4: Nhập các thông tin về tiền tệ

 

 • Bước 5: Chọn Lưu để cập nhật thông tin

 

Sửa tỷ giá tiền tệ

Sau khi tạo mới tỷ giá tiền tệ lên hệ thống, nếu các thông tin chưa đúng, người dùng hoàn toàn có thể sửa lại theo mong muốn.

 • Bước 1: Chọn biểu tượng bánh răng bên góc phải màn hình
 • Bước 2: Chọn Tỷ giá tiền tệ tại mục Cài đặt
 • Bước 3: Chọn biểu tượng Sửa

 

 

 • Bước 4: Màn hình hiển thị các thông tin cũ, người dùng thay đổi lại thông tin
 • Bước 5: Chọn Cập nhật

 

Xóa tỷ giá tiền tệ

Trường hợp tạo nhầm tỷ giá tiền tệ, người dùng thao tác như sau để xóa:

 • Bước 1: Chọn biểu tượng bánh răng bên góc phải màn hình
 • Bước 2: Chọn Tỷ giá tiền tệ tại mục Cài đặt
 • Bước 3: Chọn biểu tượng Sửa

 

 

 • Bước 4: Chọn Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.