Bên dưới đây là hướng dẫn sử dụng module giao dịch để tạo công việc hàng tuần

1. Thêm nhanh giao dịch

Ngoài cách tạo giao dịch theo chi tiết từng thông tin, thì người dùng có thể thêm mới nhanh giao dịch bằng các trường thông tin cơ bản. Phần này áp dụng để người dùng lên kế hoạch các công việc hàng tuần. Thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào module Quản trị > Chọn Công việc của tôi

  • Bước 2: Tại màn hình danh sách giao dịch > Chọn biểu tượng thêm mới nhanh

  • Bước 3: Màn hình thêm nhanh giao dịch hiển thị, tiến hành nhập dữ liệu là các trường thông tin:

– Tên giao dịch: Tên công việc cần làm

– Loại giao dịch: Chọn loại giao dịch tương ứng, nếu là kế hoạch công việc tuần thì chọn loại “Công việc tuần”

– Giao việc: Người thực hiện công việc

– Hạn hoàn thành: Thời hạn hoàn thành công việc

* Lưu ý: Nếu như có nhiều công việc, người dùng sẽ ấn dấu cộng bên góc trái màn hình để hiển thị thêm để nhập liệu

– Sau khi hoàn thiện thông tin, ấn Lưu để lưu lại các công việc vừa nhập

2. Sửa giao dịch

– Sau khi tạo giao dịch, nếu bị sai hoặc muốn điều chỉnh thông tin, người dùng click vào biểu tượng sửa để cập nhật lại thông tin

3. Cập nhật giao dịch

– Khi các công việc được tiến hành, người dùng click vào biểu tượng mũi tên màu đỏ để chuyển trạng thái công việc tương ứng

– Nếu công việc đã xong, người dùng ấn biểu tượng tích hoàn thành để chuyển công việc sang trạng thái Đã hoàn thành.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ