Định nghĩa

Báo giá là một bản chào giá cố định mà bạn không thể thay đổi khi khách hàng đã chấp nhận, kể cả trong trường hợp bạn làm nhiều việc hơn dự kiến. Trong trường hợp không chắc chắn về khối lượng công việc, bạn nên chuyển cho khách hàng một bản giá ước tính. Cũng nên chỉ rõ trong báo giá những công việc đã bao gồm trong mức giá đó và những công việc làm thêm ngoài phạm vi sẽ phải thanh toán thêm tiền.

Thêm mới báo giá

Bước 1: Người dùng vào module Báo giá -> click chọn thêm mới  

Hình 1

Bước 2:  hiển thị màn hình thêm mới Báo giá. Các trường gạch đỏ là bắt buộc. Người dùng điền đầy đủ các thông tin hợp lệ -> kích nút “Lưu” để thêm, “Lưu và mới” để thêm nhanh, Không lưu nhấn “Hủy”. Hình 2

Hinh 2

Lưu ý:

  • Trường Tên và Mã là 2 trường bắt buộc nhập
  • Khi tạo mới một báo giá người dùng bắt buộc phải chọn sản phẩm 
  • Trường Mã báo giá là duy nhất không được trùng với mã của các báo giá đã tạo trước đó

Sửa báo giá

Tính năng Sửa báo giá giúp người dùng sửa các thông tin về khách hàng, giá, số lượng hàng hóa trong báo giá

Cách 1:

Danh sách báo giá -> click chọn biểu tượng edit cạnh check box báo giá cần sửa  –> Sau đó nhập thông tin cần sửa rồi nhấn nút Lưu. Hình 3

Hình 3

Cách 2:

Danh sách báo giá -> Click tên báo giá cần sửa -> Click nút Sửa -> Nhập các thông tin cần sửa -> Click Lưu. Hình 4

Hình 4

Xóa báo giá

Người dùng thao tác như sau

Bước 1: Vào module báo giá -> tại danh sách báo giá -> kích nút ô vuông cạnh báo giá muốn xóa -> more -> xóa. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Hiển thị thông báo xác nhận xóa -> kích chọn nút xóa để xóa báo giá. Hình 2

Hình 2