Trong màn hình chi tiết cơ hội, người dùng có thể cập nhật các thông tin sau

1. Đính kèm

Tệp đính kèm là các tài liệu, chẳng hạn như Báo giá bán hàng / Đơn hàng / Hóa đơn,… và các tài liệu khác có thể được liên kết với các mô-đun CRM.

1.1 Các bước tải file đính kèm

Bước 1

Kích chọn thông tin chi tiết cơ hội -> Tại cột bên trái trong màn hình chi tiết cơ hội có Tab Đính kèm -> Hover chuột tại vị trí Tab Đính kèm -> Click vào dấu cộng (+) để tải lên file hoặc Click Nút Tải lên ở góc phải (Hình 1)

Hình 1

Bước 2

Chọn file đính kèm -> Click Lưu (Hình 2)

Hình 2

Lưu ý:

 • Người dùng có thể đính kèm nhiều file cùng một lúc, tối đa một lần tải file là 10 file.
 • Dung lượng file không hợp lệ (không vượt quá 200M)

1.2 Các bước xóa file đính kèm

Bước 1

Tại Tab Ghi chú, người dùng hover vào file muốn xóa -> Click vào biểu tượng xóa file (Hình 3)

Hình 3

Bước 3

Hiển thị pop up xác nhận xóa -> click Xóa để xác nhận xóa & Hủy để không tiếp tục xóa file (Hình 4)

Hình 4

Lưu ý:

 • Bạn chỉ có thể thêm & xóa tệp đính kèm nếu bạn có quyền Thêm & Xóa tệp đính kèm.

2. Ghi chú

Chức năng  này cho phép ghi chú thông tin cần thiết bao gồm câu hỏi, lời nhắc và bất cứ điều gì bạn sẽ viết để nhắc nhở, ghi nhớ. Đây là nơi hữu ích để lưu trữ các thông tin liên quan đến cơ hội, mà người dùng có thể cần sau này.

2.1 Các bước thêm mới ghi chú

Bước 1

Kích chọn thông tin chi tiết cơ hội -> Tại cột bên trái trong màn hình chi tiết cơ hội có Tab Ghi chú -> Hover chuột tại vị trí Tab Ghi chú -> Click vào dấu cộng (+) để thêm ghi chú hoặc Click trực tiếp vào ô Thêm ghi chú (Hình 5)

Hình 5

Bước 2

Nhập tiêu đề ghi chú -> Nhập nội dung ghi chú -> Đính kèm file(nếu có) -> Click nút Lưu để thêm mới ghi chú, hoặc click Hủy để không thêm mới (Hình 6)

Hình 6

Lưu ý:

 • Phần Ghi chú bắt buộc nhập ít nhất một trong 2 trường Tiêu đề & Nội dung ghi chú 
 • File đính kèm có dung lương cho phép tối đa là 4Mb 

2.2 Sửa ghi chú

Bước 1

Để sửa Ghi chú, trỏ chuột vào Ghi chú muốn sửa –> Click vào biểu tượng  (Hình 7)

Hình 7

Bước 2

Nhập nội dung , tiêu đề hoặc tải thêm file đính kèm Ghi chú cần thay đổi–>Click “ Lưu” để lưu hoặc click “ Hủy” đển hủy bỏ thao tác sửa

2.3 Xóa ghi chú

Bước 1

Để xóa Ghi chú, Hover chuột vào Ghi chú muốn sửa–> Click vào biểu tượng  Xóa (Hình 8)

Hình 8

Bước 2

Màn hình hiển thị Popup xác nhận xóa -> Click “Xóa” để xóa Ghi chú hoặc click “ Hủy’ để hủy bỏ thao tác xóa (Hình 9)

Hình 9

Quản lý file đính kèm của ghi chú

File đính kèm của Ghi chú được chia làm 2 loại:

 • Loại 1: File ảnh

-> Đối với file đính kèm dạng ảnh, có 3 chức năng: Xem, tải về, xóa (Hình 10)

Hình 10

 • Loại 2: Các file khác

-> Các file khác chỉ có 2 chức năng tải về và xóa

3. Báo giá

Các bước thêm mới báo giá

Bước 1

Tại màn hình chi tiết cơ hội -> Click nút Thêm mới báo giá (Hình 11)

Hình 11

Bước 2

Hiển thị màn hình thêm mới báo giá -> Nhập đầy đủ hợp lệ các trường dữ liệu (Hình 12)

Hình 12

Lưu ý:

 • Dữ liệu các trường: Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội sẽ tự động được điền sang màn hình thêm mới báo giá

Bước 3

 • Nhấn nút “Lưu” để thêm báo giá vào hệ thống
 • Nhấn nút “Lưu và mới” để thêm mới báo giá vào hệ thống và quay trở lại màn hình “Thêm báo giá”
 • Nhấn nút “Hủy bỏ” để quay trở về màn hình chi tiết cơ hội

4. Đơn hàng

Các bước thêm mới đơn hàng

Bước 1

Tại màn hình chi tiết cơ hội -> Click nút Thêm mới đơn hàng (Hình 13)

Hình 13

Bước 2

Hiển thị màn hình thêm mới báo giá -> Nhập đầy đủ hợp lệ các trường dữ liệu (Hình 14)

Hình 14

Lưu ý:

 • Dữ liệu các trường: Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội sẽ tự động được điền sang màn hình thêm mới đơn hàng

Bước 3

 • Nhấn nút “Lưu” để thêm đơn hàng vào hệ thống
 • Nhấn nút “Lưu và mới” để thêm mới đơn hàng vào hệ thống và quay trở lại màn hình “Thêm đơn hàng”
 • Nhấn nút “Hủy bỏ” để quay trở về màn hình chi tiết cơ hội

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.