Kho hàng: Là nơi lưu trữ toàn bộ hàng hóa của đơn vị kinh doanh. Hàng hóa sẽ được phân chia vào các kho phù hợp với quy trình của mỗi doanh nghiệp.

1. Thêm mới kho hàng

  • Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng nhấn chọn mục Sản phẩm  và chọn Kho hàng

  • Bước 2: Tại màn hình chính của Kho hàng, chọn Thêm mới

  • Bước 3: Tại cửa sổ thêm mới kho hàng điền thông tin của kho hàng

+ Sau đó người dùng tích chọn quyền tại tên của nhân viên được phép quản lý kho, cùng các quyền được tiếp quản tùy theo phân cấp của công ty

+ Nhấn Lưu để thêm kho mới

2. Sửa kho hàng

  • Bước 1: Tại màn hình Danh mục chính của kho hàng, nhấn nút Sửa tại bản ghi kho hàng muốn sửa

Bước 2: Tại cửa sổ Sửa kho hàng, người dùng điền thông tin cần chỉnh sửa , sau đó nhấn Cập nhật để lưu thông tin vừa sửa3. Xóa kho hàng

  • Bước 1: Tại màn hình Danh mục chính của kho hàng, nhấn nút Sửa tại bản ghi Kho hàng muốn xóa
  • Bước 2: Tại cửa sổ Sửa kho hàng,  nhấn Xóa để xóa kho hàng

Lưu ý: Trước khi xóa kho hàng, người dùng cần đảm bảo xóa trước những phiếu nhập và xuất  có liên hệ tới kho hàng, và cập nhật lại kho hàng bỏ tick tất cả người dùng và quyền có liên quan.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.