• Bước 1: Quản trị => Dự án

 

  • Bước 2: Tại giao diện dự án, Click vào tên dự án muốn tùy chỉnh thiết lập hiển thị công việc trong dự án:

 

  • Bước 3: Màn chi tiết dự án hiển thị => Click chọn Bánh răng (Thiết lập hiển thị):

  • Bước 4: Popup “Thiết lập hiển thị công việc” hiển thị, tích vào trường muốn hiển thị trong dự án => Bấm “Lưu” để lưu lại thiết lập vừa cài đặt.